Kommunen sender nå brev til alle 660 personene som har hytte i Rindal, men bor utenfor bygda til daglig.n

 

En reguleringsplan er en detaljert plan for et område og gjelder i tillegg til kommuneplanens arealdel.

En reguleringsplan fastsetter mer i detalj hvordan området skal kunne brukes mens kommuneplanen har mer overordnede bestemmelser.