Kommunen ønsker pristilbud på oppdragene med snørydding av kommunale veier og plasser for tre brøytesesonger.

På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesonger.

Tilbudsdokumentene kan lastes ned på www.doffin.no . Skriv inn Rindal kommune i søkefeltet, og da kan man registrere seg slik at man får tilgang til konkurransegrunnlaget.

Ta kontakt med Rindal kommune, teknisk avdeling ved eventuelle spørsmål.

 

Tilbud bes sendt:

Rindal kommune

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

post@rindal.kommune.no

 

Tilbudsfrist 15. august 2018

Forsendelsen merkes ”snørydding kommunale veger og plasser”

Lars Hol Moholdt og Inga Dalsegg ble utnevnt til nye "Tid til å leve-ambassadører" under årets torgdag, lørdag 07. juli!

Kriteriet for å bli utnevnt er at personene bidrar til god omtale og positivt omdømme av Rindal.

Vi gratulerer med utnevnelsen!

 

Rindal kommune sender ut alle fakturaer digitalt.  

Fakturaene sendes nå i følgende rekkefølge:

  1. Avtalegiro eller e-faktura
  2. Vipps-appen
  3. Digipost
  4. Vedlegg i e-post
  5. Brevpost

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden