Rindal kommune sender ut alle fakturaer digitalt.  

Fakturaene sendes nå i følgende rekkefølge:

  1. Avtalegiro eller e-faktura
  2. Vipps-appen
  3. Digipost
  4. Vedlegg i e-post
  5. Brevpost

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden

Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig

Rindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig.

NVE har publisert ein oppdatert vårflaumanalyse som skildrar sannsynet for stor vårflaum. Dette er ikkje eit varsel, men informasjon om snømengder og sannsyn for stor flaum utover våren.

Analysen finn de her: http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-varflomanalyse-utarbeidet-9-april-2018/