Etter at landets legevaktsentraler gikk over til nasjonalt telefonnummer 116117 er nå det gamle telefonnummeret til Legevaktsentralen på Orkdal Sjukehus fjernet. Publikum som ringer det gamle nummeret får en talemelding men denne gir ikke informasjon om et annet telefonnummer som publikum kan nå Legevaktsentralen på når de befinner seg utenfor sentralens geografiske distriktet.

Rindal kommune har inngått en midlertidig avtale om ordningen "Hjem for en 50-lapp" gjeldende fra romjula 2019.

 

Kommunestyremøte vedtok endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse på kommunestyremøte 11.12.19. Her kan du lese dokumentet.
 

 

Rindal kommune har satt av noen midler til utvikling/rehablitering av mindre anlegg og områder for idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg. Det kan også søkes om tilskudd til mindre investeringer av utstyr tilknyttet slike anlegg.

Rådmannen er i en prosess der skisseprosjekt skal ferdigstilles. Leveranse fra Streken AS forventes mottatt 14.november.

Utkast legges så fram for styringsgruppen innen 1.desember for videre bearbeidelse.

Det vil bli et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i slutten av januar. Dato vil bli publisert når det nærmer seg.

Kommunestyret vil deretter få saken til behandling, og der skal blant annet videre framdrift for prosjektet vedtas.

Vaksinering på Rindal legekontor:

Torsdag 17.oktober kl. 13.00 -15.00

Onsdag 23.oktober kl. 09.00 -12.00

T-komponent Bygg AS.

Vi vil også denne vinteren tilby deler av bygningsmassen for vinterlagring av campingvogner, båter etc. Arealet blir tilført varme slik at det er frostfritt, og det er den midtre del av bygget.

Trøndelag fylkeskommune arrangerer klimaverksted for ungdom på Bårdshaug gjestegård 28.-29. september.

Generell informasjon angående stemmegivning.
Åpningstid: 09.00 - 15.00, mandag til fredag.

Stemmested er kommunehuset.

Tidligstemmegivning: 1. Juli - 9. august
Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Eks. at man oppholder seg i utlandet eller skal reise til utlandet tidligstemmegivningsperioden begynner.