VIPPS har startet med å motta faktura og sende til nettbank som eFaktura på kundenes vegne uten at kunde har åpnet for dette. 

Vi har ledig flere stillinger på helg for helsefagarbeidere ved Rindal helsetun, fra 01.06.19.

Rindal kommunestyre har møte på Eldresenteret tirsdag 2. april fra kl. 09.00.

Sakene som er til behandling, finner du her

 

I tillegg er det orienteringer om:

  • Samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag v/Fylkesmannen
  • Håndtering av misnøye fra noen ansatte i helse- og omsorgstjenesten og utviklingstiltak som er satt i verk
  • Helsesykepleiertjenesten

Boligdagen holdes i Attanova og vestibylen i Rindalshuset torsdag 21. mars og er åpen for alle fra kl 15.00 til 18.00.

Der kan du snakke med og bli inspirert av entreprenører, handverkere, Husbanken, lokalbanken, kommunen, eiendomsmeglere, Nav mfl.

Disse har allerede meldt seg på for å ha egen stand og/eller innlegg på boligdagen: Merbygg, Rindals-Tre, Rindalsbanken (med eiendomsmegler), Nordbohus, El-Co, Svorka, Tørset Malerservice og kommunen. Det blir nok flere.

Bilde: Nordbohus

Lister over takster, satser og utlignet eiendomsskatt for 2019 for alle eiendommer i Rindal kommune er lagt til offentlig ettersyn i Kommunehuset, Rindal kommune og på vår hjemmeside i 3 uker fra 28.02.2019. Ref Eiendomsskatteloven § 15.

Fra 1. januar 2019 samarbeider Rindal kommune med Trøndelag Fylkeskommune om skoleskyss for elever i grunnskolen. Retningslinjer for skoleskyss i Rindal kommune legges fram for behandling i drifstsstyret 19. mars og i kommunestyret 2. april 2019.

Høringsfristen er satt til 11. mars 2019. Innspill sendes til post@rindal.kommune.no 

Informasjon om henvendelser til politiet:
Vi tilhører Møre og Romsdal politidistrikt i 2019, overflytting til Trøndelag skjer først fra 1/1 – 20.

Ringer du 02800 skal du fortrinnsvis komme til vakta i eget politidistrikt, men det svares på ledige linjer over hele landet.

Ringer du 112 kommer du direkte til eget politidistrikt, altså til Ålesund for oss i Rindal i 2019.

112 er nummeret for øyeblikkelig hjelp.

Helse-og omsorgskontoret vil med dette rette en takk til pårørende og givere av pengegaver som er gitt til Rindal Helsetun ved Nils Bolme, Magnar Haltli, Inga Kirkholt og Ester Landsem sine begravelser i 2. halvår 2018.