T-komponent Bygg AS.

Vi vil også denne vinteren tilby deler av bygningsmassen for vinterlagring av campingvogner, båter etc. Arealet blir tilført varme slik at det er frostfritt, og det er den midtre del av bygget.

Trøndelag fylkeskommune arrangerer klimaverksted for ungdom på Bårdshaug gjestegård 28.-29. september.

Generell informasjon angående stemmegivning.
Åpningstid: 09.00 - 15.00, mandag til fredag.

Stemmested er kommunehuset.

Tidligstemmegivning: 1. Juli - 9. august
Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Eks. at man oppholder seg i utlandet eller skal reise til utlandet tidligstemmegivningsperioden begynner.

Trøndelag fylkeskommune deler ut idrettstipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16-23 år for videre utvikling innen sin aktivitet. 

Det kan bli meget store nedbørsmengder i ettermiddag / kveld, tirsdag 06.08.19.

Meterologisk institutt melder dette: 
Faren øker fra 06.08.2019 14:00:00 - 07.08.2019 02:00:00

Konsekvens:
Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. 
Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

På grunn av en feil i faktureringssystemet har noen av våre kunder fått faktura på kommunale avgifter/eiendomsskatt på feil plattform. Dersom du har mottatt betalingspåminnelse fra oss, kan du se bort fra purregebyret.

Beklager ulempen dette har medført.

Rindal kommune ønsker pristilbud på oppdragene med strøing av kommunale veier og plasser for sesongen 2019/2020 og kommende to sesonger.

På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesong.

Henning Andersen fra Orkdal er ny økonomisjef i Rindal kommune. 

Les mer om den nye økonomisjefen i egen artikkel på Trollheimsporten.

Innsyn i postliste er nå delt på to valg på vår hjemmeside; Postliste til 16.06.19 og Postliste fra 17.06.19.

https://www.rindal.kommune.no/innsyn-i-sakspapirer-og-post…/