I forbindelse med innføring av nytt sak- arkivsystem vil nye elektroniske skjema bli tilgjengelige på vår hjemmeside. Disse skjemaene er ikke tilgjengelige ennå.

I forbindelse med innføring av nytt sak- og arkivsystem, vil du kunne oppleve noe lengre behandlingstid ved henvendelser du sender til kommunen.
Vi beklager de ulemper det måtte få for deg!

Det har gått ut brev til bedrifter og næringsdrivende angående brenning av avfall. Rindal kommune vil minne alle om forbudet mot brenning av avfall, og at det er vedtatt lokal forskrift om åpen brenning.

VIPPS har startet med å motta faktura og sende til nettbank som eFaktura på kundenes vegne uten at kunde har åpnet for dette. 

Rindal kommunestyre har møte på Eldresenteret tirsdag 2. april fra kl. 09.00.

Sakene som er til behandling, finner du her

 

I tillegg er det orienteringer om:

  • Samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag v/Fylkesmannen
  • Håndtering av misnøye fra noen ansatte i helse- og omsorgstjenesten og utviklingstiltak som er satt i verk
  • Helsesykepleiertjenesten

Boligdagen holdes i Attanova og vestibylen i Rindalshuset torsdag 21. mars og er åpen for alle fra kl 15.00 til 18.00.

Der kan du snakke med og bli inspirert av entreprenører, handverkere, Husbanken, lokalbanken, kommunen, eiendomsmeglere, Nav mfl.

Disse har allerede meldt seg på for å ha egen stand og/eller innlegg på boligdagen: Merbygg, Rindals-Tre, Rindalsbanken (med eiendomsmegler), Nordbohus, El-Co, Svorka, Tørset Malerservice og kommunen. Det blir nok flere.

Bilde: Nordbohus

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Rindal

Lister over takster, satser og utlignet eiendomsskatt for 2019 for alle eiendommer i Rindal kommune er lagt til offentlig ettersyn i Kommunehuset, Rindal kommune og på vår hjemmeside i 3 uker fra 28.02.2019. Ref Eiendomsskatteloven § 15.