Informasjon om henvendelser til politiet:
Vi tilhører Møre og Romsdal politidistrikt i 2019, overflytting til Trøndelag skjer først fra 1/1 – 20.

Ringer du 02800 skal du fortrinnsvis komme til vakta i eget politidistrikt, men det svares på ledige linjer over hele landet.

Ringer du 112 kommer du direkte til eget politidistrikt, altså til Ålesund for oss i Rindal i 2019.

112 er nummeret for øyeblikkelig hjelp.

Helse-og omsorgskontoret vil med dette rette en takk til pårørende og givere av pengegaver som er gitt til Rindal Helsetun ved Nils Bolme, Magnar Haltli, Inga Kirkholt og Ester Landsem sine begravelser i 2. halvår 2018.

Utvikling av hyttenæringa med tilhørende tjenester er ett av tiltaka i Næringsplanen for Rindal. Våren 2018 gjennomførte vi ei spørreundersøkelse blant alle utenbygdsboende hytteeiere i Rindal. Resultatene ble presentert på et møte i Attanova i juni 2018 og på kommunens nettsider.

Nå går vi videre. I et samarbeid med Rindal Næringsforum inviterer vi bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til å være med på å arrangere den store hyttedagen lørdag 12. oktober. Dette er lørdagen i høstferien. Den har vi valgt fordi vi regner med at det er mye folk på hyttene da.

Hovedopptak av barn som har rett til plass skjer to ganger i året med

  • Søknadsfrist 1. mars for oppstart fra 15. august og senere på året
    Dette gjelder for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november
     
  • Søknadsfrist er 1. oktober for oppstart fra 1. januar.

 

 

Fra og med barnehageopptak i 2019 vil søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.

Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass.

denne linken kommer du til innloggingssiden. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

illfoto skimuseet vinter ute2 foto Rindal skimuseum

Rindal kommune vil markere overgangen til 2019 og inntreden i nytt fylke med et program ved Rindal skimuseum og Igltjønna. Rindal sier nå takk for oss til godt samarbeid med Møre og Romsdal, og vil samtidig lykkeønske oss selv inn i Trøndelag. 

 

 

 

 

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Planen  tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene  vann, vannmiljø og avløp.

Les mer om planen her.

Er du på jakt etter boligtomt? 

Les mer om priser og hvor ledige boligtomter finnes i kommunen her

Hvordan fordeler helsa seg blant innbyggerne i Rindal? 

Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke helsen. En god skriftlig oversikt er en forutsetning for at kommunen skal kunne beskrive de lokale utfordringene og ressursene som finnes for å kunne planlegge og iverksette tiltak for å fremme en god helse! Et treffsikkert folkehelsearbeid skal også gjøre at innbyggerne skal ha et best mulig grunnlag og være bedre rustet til å gjøre gode valg i sin hverdag.

Forskriften om folkehelse, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten setter også krav til kommunenes arbeide med folkehelseoversikten.