På høring: Lokale retningslinjer for skoleskyss i Rindal kommune

Fra 1. januar 2019 samarbeider Rindal kommune med Trøndelag Fylkeskommune om skoleskyss for elever i grunnskolen. Retningslinjer for skoleskyss i Rindal kommune legges fram for behandling i drifstsstyret 19. mars og i kommunestyret 2. april 2019.

Høringsfristen er satt til 11. mars 2019. Innspill sendes til post@rindal.kommune.no 

Kontaktinformasjon

Gunnhild Strupstad
Personalsjef
E-post
Mobil 977 10 034