Møteplan 2019

Alle våre møter ligger tilgjengelig på OpenGov eMeetings.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/rindal 

Oktober:
09.10. - Kommunestyret
31.10. - Arbeidsmiljøutvalg
31.10. - Driftsutvalg


November:
05.11. - Driftsutvalg - handlingsprogram 2019-2023
08.11. - Administrasjonsutvalg og Formannskap

13.11. - Administrasjonsutvalg og Formannskap
18.11. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
20.11. - Kommunestyret

Desember:
03.12. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
05.12. - Administrasjonsutvalg og Formannskap
10.12. - Driftsutvalg
11.12. - Kommunestyret