Møteplan 2020

Alle våre møter ligger tilgjengelig på OpenGov eMeetings.

Ungdomsrådet har foreløpig ingen plan for sine møter.

Møteplan for 2020

JANUAR
06.01. - KO-møte
15.01. - Adm.utvalg/Formannskap
28.01. - Driftsutvalg
29.01. - Kommunestyret

FEBRUAR
03.02. - KO-møte - flyttet til torsdag 06.02
04.02. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
12.02. - Formannskapet
25.02. - Driftsutvalget

VINTERFERIE - uke 8

MARS
02.03. - KO-møte
11.03. - Kommunestyret
18.03. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
31.03. - Driftsutvalget

APRIL
06.04. - KO-møte
14.04. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
15.04. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
22.04. - Kommunestyret

MAI
04.05. - KO-møte
05.05. - Driftsutvalget
13.05. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
27.05. - Kommunestyret

JUNI
02.06. - Driftsutvalget
08.06. - KO-møte
10.06. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
17.06. - Kommunestyret

SOMMERFERIE

AUGUST
24.08. - KO-møte
26.08. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet

SEPTEMBER
01.09. - Driftsutvalg
02.09. - Kommunestyret
14.09. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
23.09. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
28.09. - KO-møte

HØSTFERIE - uke

OKTOBER
14.10. - Kommunestyret
20.10. - Driftsutvalget
26.10. - KO-møte
28.10. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet

NOVEMBER
11.11. - Kommunestyret
23.11. - KO-møte
24.11. - Driftsutvalg
25.11. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet

DESEMBER
01.12. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
02.12. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
09.12. - Kommunestyret