Møteplan 2019

Møteoversikt på alle politiske møter i 2019.

Januar, februar, mars, april og mai

JUNI:
11.06.                   Kommunestyret
11.06.                   Driftsstyret
11.06.                   Formannskap
11.06.                   Administrasjonsutvalget


JULI:
Sommerferie

AUGUST:
27.08.                   Driftsstyret
28.08.                   Forhandlingsutvalg/Formannskap/Administrasjonsutvalg

SEPTEMBER:
02.09.                   KO-møte
04.09.                   Kommunestyret
10.09.                   Arbeidsmiljøutvalget
11.09.                   Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
24.09.                   Driftsstyret
25.09.                   Forhandlingsutvalget/Formannskap/Administrasjonsutvalget

OKTOBER:
01.10.                   KO-møte
09.10.                   Kommunestyret
29.10.                   Driftsstyret
29.10.                   Arbeidsmiljøutvalget
31.10.                   Forhandlingsutvalget/Formannskap/Administrasjonsutvalget

NOVEMBER:
04.11.                   KO-møte
13.11.                   Forhandlingsutvalget/Formannskap/Administrasjonsutvalget
20.11.                   Kommunestyret
26.11.                   Driftsstyret

DESEMBER:
03.12.                   Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
04.12.                   Forhandlingsutvalget/Formannskap/Administrasjonsutvalget
11.12.                   Kommunestyret