Reglement og retningslinjer

(under oppdatering)

Reglement og retningslinjer
Reglement og retningslinjer
Dokument Vedtatt
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte (.PDF, 645 kB) 11.06.2019 – KS 033/19
Reglement for kommunestyret og folkevalgtes innsynsrett 30.03.2016
Delegeringsreglement (.PDF, 670 kB) 30.03.2016
Finansreglement (.PDF, 597 kB) Oktober 2016
Økonomireglement (.PDF, 759 kB) November 2016
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Rindal kommune (.PDF, 224 kB) 11.06.2019
Etiske retningslinjer (.PDF, 198 kB) 17.03.2010